personvernerklæring

denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 25.05.2018

1 hvem vi er

vi er hmshost-umoe f&b company as, og vi tar personvern på alvor. disse retningslinjene beskriver hvordan vi bruker personopplysningene dine.

hmshost-umoe f&b company as, flyporten, henrik ibsensvei, 2060 gardermoen, med org. nr. 916 041 802 respekterer personvernet ditt, og setter pris på tilliten du viser oss når du deler personopplysningene dine med oss. disse retningslinjene beskriver hvordan vi i rollen som behandlingsansvarlig samler inn og bruker personopplysningene dine, hvorfor vi bruker dem, hvem vi deler dem med, rettighetene du kan ha og dine valg når det gjelder hvordan vi bruker personopplysningene dine.

disse retningslinjene beskriver hvordan vi bruker personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av dette nettstedet samt [registrering / påmelding / kjøp / bruk av våre produkter og tjenester.

dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, må du gjerne ta kontakt med oss. du finer kontaktinformasjonen vår nedenfor.

denne personvernerklæringen gjelder også for de tilknyttede selskapene våre. hvert selskap i gruppen har rollen som behandlingsansvarlig av personopplysninger. disse selskapene er oppgitt nedenfor:

hmshost-umoe f&b company as, flyporten, henrik ibsensvei, 2060 gardermoen, org.nr. 916 041 802

2 informasjon om deg (personopplysninger)

innsamling og bruk av data

vi vil samle inn og bruke personopplysningene dine [for å gjøre det mulig å bruke disse nettsidene, registrere deg for / abonnere på / kjøpe / bruke produktene og tjenestene våre] til formålene som er beskrevet i nærmere detalj i denne delen.

opplysningene dine kan deles internt i virksomheten vår og med enkelte tredjeparter.

klikk her for mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og hvem vi kan dele dem med.

informasjonen vi samler inn, og hvordan vi bruker den

1 opplysninger som du gir til oss for å gjennomføre et kjøp, enten på internett eller per telefon, herunder:

kontaktinformasjonen din, herunder navn, adresse, e-postadresse bankkontoinformasjonen din opplysninger du oppgir for å gjennomføre en reservasjon eller booking opplysninger du oppgir for å åpne en konto hos oss produktet eller produktene du kjøper vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

levere produktene og tjenestene våre administrere tjenestene våre behandle bestillingene dine ta betalt av deg eller gi deg refusjon bidra til å sikre at kundene våre er reelle, og for å forhindre svindel tilby reservasjons- og bookingtjenester sende ut personlig tilpassede tilbud

2 informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, herunder:

det vi har levert eller du har kjøpt når og hvor du har gjennomført kjøpet hva du har betalt, og hvordan om du har åpnet elektroniske henvendelser fra oss om du har klikket på linker i elektroniske henvendelser fra oss

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

utvikle nye tjenester forbedre tjenestene våre identifisere produkter og markedsføring som kan være av interesse for deg gi deg personlig tilpasset service ifm. ting du er interessert i og måten du bruker tjenestene våre på statistisk analyse og research

3 informasjon vi får fra deg når du kommuniserer med oss, enten personlig, gjennom nettsiden vår eller via e-post, per telefon, gjennom sosiale medier eller via andre medier, herunder:

kontaktinformasjonen din (dette kan også omfatte profilen din i sosiale medier dersom du kommuniserer med oss via sosiale medier) detaljene i kommunikasjonen din med oss detaljene du oppgir til oss dersom du fyller undersøkelser innholdet i våre meldinger til deg

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

svare på eventuelle spørsmål eller henvendelser overvåke kundekommunikasjon med henblikk på opplæring og kvalitetssikring utvikle nye tjenester forbedre tjenestene våre gi personlig tilpasset service

4 informasjon som oppgis i forbindelse med kontoen din, herunder:

brukernavnet ditt passordet ditt kontoinnstillingene dine kontopreferansene dine e-postadressen din

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

levere tjenestene våre administrere systemene våre identifisere hvordan du foretrekker å bruke kontoen din

5 informasjon som vi samler inn i forbindelse med din bruk av nettsidene våre, herunder:

enhetsinformasjon som operativsystemet, unike enhetsidentifikatorer, mobilnettsystemet osv. innstillinger for maskinvare og nettleser dato og tidspunkt for forespørslene forespørslene/henvendelsene fra deg sidene du besøker, og søkeuttrykkene du bruker i søkemotorer ip-adresser

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

levere tjenestene våre utvikle nye tjenester forbedre tjenestene våre identifisere eventuelle problemer med nettsidene og brukernes erfaringer med dem overvåke måtene nettsidene brukes på

6 informasjon som vi innhenter fra tredjepartspartnere og bedriftskunder, herunder:

betalingsbehandlere banken din andre enheter i konsernet vårt andre medlemmer av lojalitetsordningen administratorer av premietrekninger og konkurranser

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

levere tjenestene våre administrere systemene våre ta betalt av deg eller gi deg refusjon bidra til å sikre at kundene våre er reelle, og for å forhindre svindel tilpasse tjenestene våre overfor hver enkelt gjennomføre statistisk analyse og research om kundene våre kombinering av denne informasjonen med andre typer informasjon nevnt ovenfor

7 informasjon som vi kan innhente fra andre kilder eller offentlig tilgjengelige kilder, herunder:

informasjon som oppgis i media informasjon som presenteres på tidslinjene våre i sosiale medie informasjon som samles inn av sikkerhetssystemer

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

holde oss oppdatert på markedet drive med merkevarebygging i sosiale medier ivareta sikkerheten for sidene våre

8 informasjon som vi innhenter fra enkeltpersoner som representerer organisasjoner, herunder:

kontaktinformasjon til personer som jobber for organisasjoner andre personopplysninger knyttet til slike enkeltpersoner

vi bruker denne informasjonen til å blant annet:

bygge relasjoner til andre organisasjoner

hvorfor vi innhenter personopplysningene dine, og hvor lenge vi oppbevarer dem

vi innhenter og bruker personopplysningene dine til en rekke formål. enkelte opplysninger er nødvendige for å inngå og oppfylle kontrakten vår – for eksempel din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

noe behandling av personopplysninger er lovpålagt, for eksempel i forbindelse med våre forpliktelser knyttet til bekjempelse av svindel, eller er av hensyn til allmennheten, som at vi for eksempel verifiserer kundenes identitet

noen informasjon behandles på grunnlag av at du har gitt ditt samtykke til det, som kan trekkes tilbake

annen informasjon som vi kan samle inn på grunnlag av berettiget forretningsmessig interesse, for eksempel for å:

forstå hvordan kundene våre bruker produktene, tjenestene og nettsidene våre forstå og respondere på tilbakemeldinger fra kundene undersøke og analysere hvilke tjenester kundene våre ønsker seg forbedre tjenestene våre ytterligere motta informasjon fra andre enheter i selskapet / [andre medlemmer i lojalitetsordningen vår] om felles kunder forstå hvilke typer produkter og tjenester kundene våre kjøper, og hvordan de bruker dem utarbeide personlig tilpassede tilbud slik at vi blir bedre i stand til å tilby kundene tilbud og ideer som er relevante for dem ha en oppdatert offentlig profil i både tradisjonelle og sosiale medier ivareta sikkerheten til virksomheten vår og dem vi handler med utvikle og vedlikeholde relasjoner til leverandører, partnere og andre selskaper i bransjen vår, og kommunisere med enkeltpersoner som jobber for dem

vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge dette med rimelighet er nødvendig. dette avhenger av faktorer som hvorvidt du har utestående kjøp eller en konto hos oss, eller om du har benyttet deg av nylige tilbud. vi oppdaterer også informasjonen vi har lagret, regelmessig for å sikre at den er a jour.

annen bruk

automatiserte beslutninger

vi kan utføre automatisk beslutningstaking i forbindelse med visse saker. for eksempel kan vi gjøre dette for å avgjøre [hvorvidt vi kan levere tjenestene våre til deg, på grunnlag av en kredittsjekk. som grunnlag for dette bruker vi en kredittscore der vi deler informasjonen din med kredittvurderingsbyråer, screening i [databaser] og bekreftelse av opplysningene dine (inkludert av tredjeparter). avhengig av utfallet av kredittsjekken kan en avgjørelse om hvorvidt vi kan levere tjenester eller produkter til deg basert på kredittverdigheten din, tas automatisk.

å sende opplysningene til kredittsjekk er nødvendig for oss for å kunne tilby deg de enkelte produktene og tjenestene / er påkrevet i henhold til gjeldende lov. dersom vi ikke får denne informasjonen, kan vi ikke gå med på å levere produktet eller tjenesten til deg.

dersom du er uenig i avgjørelsen, har du rett til å fremme en innsigelse mot dette ved å kontakte oss.

juridiske krav

personopplysningene dine kan også behandles dersom dette er nødvendig iht. en rimelig forespørsel fra en rettshåndhevende eller lovgivende myndighet, organ eller organisasjon, eller for å forsvare rettslige krav. vi kommer ikke til å slette personopplysninger som er relevante for etterforskning eller ved tvist. disse opplysningene lagres frem til det aktuelle forholdet har fått sin endelige og fullstendige oppklaring.

hvorfor vi innhenter personopplysningene dine, og hvor lenge vi oppbevarer dem

disse opplysningene kan samles inn og brukes når de har blitt gjort offentlig tilgjengelige.

når du gir oss disse opplysningene, samtykker du i at vi kan registrere dem og bruke dem på de angitte måtene.

vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge dette med rimelighet er nødvendig. dette avhenger av faktorer som hvorvidt du har utestående kjøp eller en konto hos oss, eller om du har benyttet deg av nylige tilbud. vi oppdaterer også informasjonen vi har lagret, regelmessig for å sikre at den er a jour.

informasjon vi deler med andre

under visse omstendigheter kan det hende at vi formidler personopplysningene dine til ansatte, innleid personell eller andre parter.

vi kan dele informasjon om deg med andre enheter i konsernet vårt slik at vi kan gi deg best mulig service på tvers av disse selskapene. disse er også forpliktet til å ivareta opplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen. det kan også hende at vi deler opplysningene dine med enkelte tjenesteleverandører eller innleid personell. disse kan behandle personopplysningene dine på vegne av oss, for eksempel hvis vi benytter oss av et markedsføringsbyrå. [andre mottakere/tjenesteleverandører kan omfatte reklamebyråer, it-spesialister, databaseleverandører, backup- og krisegjenopprettingspersonell, e-postleverandører eller outsourcede telefonsentre.]

leverandørene og tjenestetilbyderne våre er forpliktet til å overholde de samme kravene som oss når det gjelder sikkerhet og behandling av personopplysninger. informasjonen vi eventuelt gir dem, herunder dine personopplysninger, skal kun formidles som et ledd i utøvelsen av de aktuelle partenes funksjon.

det kan også hende at vi deler personopplysningene dine med visse tredjeparter. dette kan skje på grunnlag av samtykke fra deg eller fordi vi trenger at disse får tilgang til opplysningene dine for å kunne levere produkter eller tjenester til deg. slike tredjeparter kan omfatte kredittsjekkbyråer, databaser til bekjempelse av svindel, screeningbyråer og andre partnere vi gjør forretninger med [som andre medlemmer i lojalitetsordningen]. dersom vi ikke kan dele opplysninger med enkelte tredjepartspartnere som er en del av lojalitetsordningen vår, vil vi ikke kunne tilby de aktuelle tjenestene

personopplysningene dine kan overføres til andre tredjepartsorganisasjoner i visse scenarier:

dersom vi vurderer å selge eller overdra deler av eller hele virksomheten vår, kan opplysningene overføres til potensielle kjøpere med adekvate krav til taushetsplikt dersom vi blir omorganisert eller solgt, kan personopplysninger overføres til eventuelle kjøpere som kan fortsette å levere tjenester til deg dersom vi er pliktige til å overlevere personopplysninger i henhold til gjeldende lov eller myndighetsbestemt regelverk eller praksis som vi følger, eller dersom vi blir pålagt dette av et offentlig eller rettshåndhevende organ, som eksempelvis politiet dersom vi forsvarer et rettslig krav, kan personopplysningene dine overføres dersom det kreves i forbindelse med dette

personopplysningene dine kan deles dersom de er i anonymisert og aggregert form. under slike omstendigheter opphører opplysningene dine å være personopplysninger

3 dine rettigheter

du kan ha visse rettigheter knyttet til personopplysningene dine, herunder rett til innsyn eller korrigering av informasjonen vi har registrert om deg.

andre rettigheter kan være aktuelle under visse omstendigheter. klikk her for å se mer informasjon om rettighetene som kan være gjeldende for deg, og hvordan du kan komme i kontakt med oss.

den registrertes rettigheter

nedenfor har vi listet opp rettighetene du har i forbindelse med opplysningene vi har registrert om deg, og hvordan du kan benytte deg av disse rettighetene.

disse rettighetene kommer kun til å være gjeldende under bestemte omstendigheter. de kommer generelt ikke til å være tilgjengelige dersom det finnes utestående kontrakter mellom oss, dersom vi plikter å oppbevare opplysningene i henhold til gjeldende lov, eller dersom informasjonen er relevant i forbindelse med en rettstvis

du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt. du kan be oss å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysningene dine. du kan be om å få innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg. du kan be om å få korrigert personopplysningene dine dersom de inneholder feil.

du har rett til å bli glemt (dvs. rett til å få personopplysningene dine slettet), og du kan be om at systemene våre skal slutte å bruke opplysningene dine.

du kan be oss om å begrense formålene vi bruker personopplysningene dine til. du kan be oss om å hjelpe deg å overføre opplysningene dine til andre selskaper.

i den forbindelse har du rett til å be oss om å stille personopplysningene dine til rådighet til det andre selskapet i et vanlig og lesbart format (prinsippet om opplysningenes overførbarhet).

du kan be oss om å slutte å bruke personopplysningene dine, men bare i visse tilfeller. du har rett til å fremme innsigelser om vår bruk av dine personopplysninger til gjeldende tilsynsmyndigheter.

slik kontakter du oss

dersom du har spørsmål i forbindelse med disse retningslinjene, kan du kontakte oss på support@umoerestaurants.no

endringer i retningslinjene

disse retningslinjene kan bli endret fra tid til annen.

dersom vi gjør vesentlige endringer eller endrer viktige deler av disse retningslinjene (hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan disse brukes eller hvorfor), kommer vi til å fremheve disse endringene øverst i personvernerlæringen, og legge inn en godt synlig link til de oppdaterte retningslinjene i en rimelig tidsperiode etter at endringene er gjennomført.

du kan sende personvernombudet vårt en e-post på support@umoerestaurants.no og be om innsyn i tidligere versjoner.

andre retningslinjer

informasjonskapsler

vi bruker informasjonskapsler som identifiserer nettleseren eller enheten du bruker. disse informasjonskapslene samler inn og lagrer informasjon om hvordan du bruker nettsidene våre (eller appen vår) når du besøker dem.

sikkerhet

vi er forpliktet til å holde personopplysningene dine sikre. vi har implementert fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til eller bruk av opplysningene dine.